พลังเปลี่ยนชีวิต » นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – สรุปเรื่องราวชีวิต

จดหมายแจ้งข่าว

สมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับเรื่องราวต่างๆตอนล่าสุด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – สรุป

“พลังเปลี่ยนชีวิต” ออนไลน์พยายามใช้มาตรการทุกอย่างที่ทำได้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ เราพยายามเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราได้รับให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ และจะไม่ขาย ให้เช่า ให้ หรือทำการมอบข้อมูลส่วนตัว (ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมล์) ในลักษณะอื่น ๆ แก่คนที่อยู่นอกองค์การของเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ฉบับเต็ม

เราเป็นใคร

เราคือ “พลังเปลี่ยนชีวิต” (Power to Change) ออนไลน์ ส่วนหนึ่งขององค์การแคมพัสครูเสดฟอร์ไครส์ (อินเตอร์เนชันแนล) ซึ่งเป็นพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกที่ทำงานอยู่ทั่วโลก สำนักงานใหญ่ในแคนาดาของเราอยู่ที่เมืองแลงลีย์ (รัฐบริติชโคลัมเบีย) โดยเรามีตัวแทนพันธกิจท้องถิ่นอยู่ในกว่า 160 ประเทศ องค์การของเราประกอบด้วยพันธกิจดังกล่าว รวมทั้งพันธกิจจำนวนหนึ่งที่มีสมาชิกในท้องถิ่น (เช่น Athletes In Action, Family Lifeฯลฯ) ซึ่งร่วมมือกันในหลาย ๆ ระดับ ในเอกสารนี้ คำว่า “เรา” หมายถึงองค์การของเราโดยรวม และพันธกิจภาคสนามแต่ละแห่ง ส่วนคำว่า “คุณ” หมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์แต่ละคนและทั้งหมด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนได้แบบใดบ้างที่เราเก็บจากคุณ/เกี่ยวกับคุณ

เราเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบจากผู้ใช้ของเรา โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ผ่านทางแหล่งข้อมูลออนไลน์ของเรา การรับข้อมูลนี้ช่วยให้เราให้บริการคุณได้ดีขึ้น, ทำให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละคนได้ดียิ่ง ขึ้น, ช่วยให้เราสามารถติดต่อคุณได้ถ้าจำเป็น, และช่วยสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของพันธกิจอิเล็กทรอนิครูปแบบต่าง ๆ ของเรา

ถ้าคุณเข้าชมเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา เราอาจใส่ cookieในคอมพิวเตอร์ของคุณ (ขอให้ดูคำอธิบายในเนื้อหาส่วนที่พูดถึง cookie) นอกจากนั้นเรายังอาจเก็บที่อยู่ IP เพื่อจุดมุ่งหมายในการบริหารระบบ, เพื่อคำนวณข้อมูลสถิติรวม, เพื่อหาค่าสถิติการใช้ทั่วไป, และเพื่อวัดลักษณะการเข้าชมของทุกคนที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้ แต่อาจใช้เพื่อจุดมุ่งหมายทางสถิติและการตรวจสอบระบบโดยทั่วไป

ถ้าคุณขอข้อมูลอิเล็กทรอนิคจากเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา หรือถ้าคุณส่งความเห็นหรือคำถามมาทางอีเมล์ เราอาจเก็บที่อยู่อีเมล์ของคุณไว้ในฐานข้อมูล การทำเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถส่งคำตอบไปให้คุณ หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามคำขอของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมล์ที่เราส่ง ขอให้ดูเนื้อหาข้างล่างในส่วนของ “spam”

ถ้าคุณขอสิ่งพิมพ์จากเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา หรือขอมาทางอีเมล์ เราจะขอชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณเพื่อส่งสิ่งที่คุณขอไปให้คุณ และเราอาจขอให้คุณระบุที่อยู่อีเมล์ตามความสมัครใจ

ถ้าคุณบริจาคเงินให้พันธกิจใดพันธกิจหนึ่งของเรา, ซื้อสิ่งของจากศูนย์ข้อมูลของเรา, หรือลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาของเรา ผ่านทางเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา เราจะขอชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ในการออกบิล (ถ้าต่างจากที่อยู่แรก) ชื่อบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุของบัตรเครดิต และเราอาจขอให้คุณระบุที่อยู่อีเมล์ตามความสมัครใจ

ถ้าคุณติดต่อองค์การของเราในลักษณะอื่น เราอาจขอและบันทึกรายละเอียดส่วนตัวของคุณ รวมถึงที่อยู่อีเมล์ตามความสมัครใจ

เราทำอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนได้ของคุณ

เราเพียงแค่เก็บข้อมูลนี้ไว้ในฐานข้อมูลภายในที่มีความปลอดภัย เราอาจผสมผสานข้อมูลนี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของเรา เพื่อให้เห็นภาพความสนใจ, ความชอบ, และความไม่ชอบของคุณ เพื่อช่วยให้เรามีแนวโน้มที่จะให้บริการในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการส่วน ตัวแก่คุณได้

เราจะไม่ขาย ให้เช่า ให้ หรือทำการมอบข้อมูลนี้ในลักษณะอื่น ๆ แก่บุคคลภายนอกใด ๆ ยกเว้นการยินยอมตามเงื่อนไขทางกฎหมาย หรือโดยมีกระบวนการทางกฎหมาย นอกจากนั้นเราอาจเปิดเผยข้อมูลนี้แก่หน่วยราชการที่เหมาะสม ถ้าเราเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ากิจกรรมของคุณมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรืออาจสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดการรบกวน — ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา — ต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา ต่อผู้ใช้คนอื่น หรือต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของเขา หรือใคร ๆ ก็ตาม

เราอาจใช้ข้อมูลนี้เป็นการภายใน ในองค์การของเรา หรือภายในพันธกิจสมาชิกของเรา เพื่อส่งข้อมูลแก่คุณทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล์ เพื่อแจ้งให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรา หรือเพื่อเชิญชวนให้บริจาค ในกรณีที่คุณอาศัยอยู่นอกประเทศแคนาดา เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่พันธกิจหนึ่งของเรา หรือแก่ตัวแทนในพื้นที่ของคุณ เพื่อเขาจะสามารถเป็นฝ่ายเริ่มติดต่อคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ทุกเวลา ถ้าคุณไม่ต้องการให้เราติดต่อคุณ และเราจะยึดถือตามความต้องการที่คุณระบุ

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนได้ของคุณอย่างไร

เราใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทุกประการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ ใช้ระบุตัวตนได้ของคุณ ด้วยการเก็บมันไว้ในฐานข้อมูลที่ปลอดภัย และใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยเพื่อรับ/ส่งข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนตัว – ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมล์ของผู้ส่งและ/หรือผู้รับ –ที่อยู่ในข้อความอีเมล์ปกติ ระหว่างที่ข้อมูลเหล่านั้นเดินทางระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ ของเรา ซึ่งในระหว่างช่วงเวลานั้น ข้อความเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นข้อมูลสาธารณะ และเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจะไม่ส่งข้อความอีเมล์ที่มีข้อมูลซึ่งมีความละเอียดอ่อน หรือมีความเป็นส่วนตัว เช่นรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต และขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าคุณไม่ควรใส่ข้อมูลจำพวกนั้นไว้ในอีเมล์

ภายในองค์การของเรา เราแจ้งให้เจ้าหน้าที่, ผู้รับเหมา, และอาสาสมัครทั้งหมดรับทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และการละเมิดนโยบายนี้จะส่งผลให้บุคคลนั้นถูกลงวินัย –ซึ่งอาจรุนแรงถึงไล่ออก

คุณยินยอมให้องค์การเราเก็บและใช้ข้อมูลนี้อย่างไร

คุณอนุญาตให้เราเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ตามที่อธิบาย ไว้ที่นี่ ด้วยการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ของเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่:

*

การดูเว็บไซต์ของเรา
*

การขอข้อมูลหรือบทเรียนผ่านทางเว็บไซต์
*

การส่งอีเมล์มาถึงเรา
*

การบริจาคผ่านเว็บไซต์ของเรา
*

การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
*

การซื้อสิ่งของผ่านเว็บไซต์ของเรา

cookieคืออะไร และเราใช้มันอย่างไร

cookieเป็นไฟล์เล็ก ๆ ที่บรรจุข้อมูลปริมาณน้อย ๆ ซึ่งโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ของคุณเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณตามคำขอของ cookieช่วยให้เราสามารถจดจำคุณและข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการใช้ครั้งหนึ่งไป สู่การใช้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการส่วนตัวของคุณได้ดี ยิ่งขึ้น cookieยังช่วยให้เราสามารถจดจำข้อมูลที่คุณเคยให้ไว้แก่เรา เพื่อคุณจะไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลใหม่ในแต่ละครั้งที่เข้ามา

โปรแกรมบราวเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับ cookieแต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณเพื่อหยุดการทำงาน ดังกล่าว ถ้าคุณทำแบบนั้น คุณก็ยังใช้บริการส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราได้ แต่คุณอาจต้องป้อนข้อมูลใหม่เวลาคุณเข้ามาในแต่ละครั้ง

นโยบาย spam ของเราเป็นอย่างไร

ตามคำนิยามซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป spam คืออีเมล์ไม่พึงปรารถนาที่ส่งไปถึงผู้รับจำนวนมาก ๆ –โดยมักจะมีจุดมุ่งหมายทางการตลาด –และส่งไปถึงคนที่ไม่มีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลที่จะได้รับมัน หรือส่งไปถึงคนที่ได้ขออย่างเจาะจงว่าไม่ต้องส่งมันมา เราถือว่า spam เป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคล และจะไม่มีวันส่งอีเมล์ไม่พึงปรารถนาในลักษณะนี้

นโยบายการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคของเราคือ ผู้ใช้ต้อง “เลือก-รับ” ก่อน ดังนั้นเราจะไม่ส่งอีเมล์ใด ๆ โดยที่คุณไม่อนุญาต หรือมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลว่าจะได้รับอีเมล์จากเรา ดังนั้นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิคทั้งหมดของเราจะส่งไปถึงคนที่บอกรับอย่าง ชัดเจน หรือได้ “เลือก” ที่จะรับจดหมายอิเล็กทรอนิคเพิ่มเติมจากเรา

ถ้าเราได้รับที่อยู่อีเมล์ของคุณ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดยไม่ทราบว่าคุณต้องการจะ “เลือกรับ” หรือ “เลือกไม่รับ” อีเมล์เพิ่มเติม เราอาจส่งอีเมล์เบื้องต้นที่คุณไม่ได้ขอ เพื่อถามว่าคุณต้องการ “เลือก” รับอีเมล์เพิ่มเติมหรือไม่ และเราจะทำให้เป็นเรื่องง่ายเสมอที่คุณจะ “เลือกไม่รับ” จดหมายอิเล็กทรอนิคเพิ่มเติมจากเรา

วิธีที่คุณสามารถสอบถามว่าเราบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอะไรของคุณไว้บ้าง

ถ้าคุณเชื่อว่าเราอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ คุณอาจติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนั้นทาง:

*

โทรศัพท์ หมายเลข[1] 604-514-2000 ต่อ240;
*

จดหมาย – Box 300, Vancouver, B.C. Canada V6C 2X3
*

อีเมล์ – privacy@truthmedia.com

ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เราอาจต้องพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนจะให้รายละเอียดใด ๆ

วิธีที่คุณสามารถขอให้เราแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราบันทึกไว้เกี่ยวกับคุณ

ถ้าคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราบันทึกไว้เกี่ยวกับคุณนั้นไม่ถูก ต้อง หรือถ้าคุณต้องการให้เราลบข้อมูลใด ๆ ที่บันทึกไว้เกี่ยวกับตัวคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เพื่อขอให้เราแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวนั้นทาง:

*

โทรศัพท์ หมายเลข[1] 604-514-2000 ต่อ240;
*

จดหมาย – Box 300, Vancouver, B.C. Canada V6C 2X3
*

อีเมล์ – privacy@truthmedia.com

ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เราอาจต้องพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนจะลงมือกระทำการใด ๆ และคุณจำเป็นต้องทราบว่า ข้อมูลบางอย่างที่บันทึกไว้เพื่อเหตุผลทางกฎหมายหรือเหตุผลด้านการปฏิบัติ งาน อาจจะไม่ถูกลบ

คุณจะขอให้เราไม่ใช้ข้อมูลสวนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณได้อย่างไร

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เพื่อติดต่อคุณ คุณสามารถขอให้เราจำกัดหรือยกเลิกการส่งไปรษณีย์หรืออีเมล์ถึงคุณ ยกเว้นการส่งตามเงื่อนไขทางกฎหมายหรือความจำเป็นในการปฏิบัติงาน คุณสามารถแจ้งเราได้ทาง:

*

โทรศัพท์ หมายเลข[1] 604-514-2000 ต่อ240;
*

จดหมาย – Box 300, Vancouver, B.C. Canada V6C 2X3
*

อีเมล์ – privacy@truthmedia.com

คุณจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้อย่างไร

ถ้าคุณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลนี้ หรือต้องการคำอธิบายสำหรับรายละเอียดใด ๆ ที่นำเสนอไว้ที่นี่ หรือถ้าคุณมีความเห็นหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเราทาง:

*

โทรศัพท์ หมายเลข[1] 604-514-2000 ต่อ240;
*

จดหมาย – Box 300, Vancouver, B.C. Canada V6C 2X3
*

อีเมล์ – privacy@truthmedia.com

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก (อายุต่ำกว่า 13 ปี) อย่างไร

ถึงแม้เว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราจะมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้ใหญ่เป็นหลัก แต่เราก็อาจจัดทำแหล่งข้อมูลสำหรับเด็กด้วย การปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคลของเด็กคือสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นเราจะขอความยินยอมจากผู้ปกครองในลักษณะที่พิสูจน์ได้ ก่อนที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ของเด็ก และในกรณีที่เราทราบ เราจะไม่ให้เด็กสามารถโพสต์ข้อความสาธารณะ หรือให้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุตัวตนได้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

สิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

คุณจำเป็นต้องทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามที่คุณเปิดเผยด้วยความสมัครใจ ในเว็บบอร์ด, ห้องแช็ท, ข้อความอีเมล์, หรือเวทีสาธารณะอื่น ๆ ที่จัดทำโดยองค์การของเรานั้น ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ และบุคคลที่สามสามารถ “เก็บ” มันไปได้ ดังนั้นมันจึงไม่อยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา นอกจากนั้นเว็บไซต์ภายนอกซึ่งมีลิงค์จากเว็บไซต์ใด ๆ ของเราก็อาจไม่ยึดถือตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และคุณควรศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น เพื่อจะเข้าใจกฎกติกาที่พวกเขาใช้ดำเนินงาน

อีเมล์
คั่นหน้านี้
พิมพ์