พลังเปลี่ยนชีวิต » ฉันจะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้อย่างไร?เรื่องราวชีวิต

จดหมายแจ้งข่าว

สมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับเรื่องราวต่างๆตอนล่าสุด

ฉันจะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้อย่างไร?

คำตอบง่าย ๆ สำหรับคำถามนี้คงต้องเป็นการบอกว่า คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ อย่างน้อยก็ในลักษณะที่ลงลึกถึงตัวตนภายใน คุณอาจเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกที่คนอื่นมองเห็น และด้วยพลังความตั้งใจ คุณก็อาจเปลี่ยนความคิดและการกระทำบางอย่าง แต่ลักษณะอันเป็นเนื้อแท้ – คือจิตวิญญาณของคุณนั้นไม่สะทกสะท้านต่อความพยายามเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะพระองค์ทรงสร้างเรา และพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่อยู่เหนือและยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติมนุษย์ของเรา

คนมากมายใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ว่า ถ้าพวกเขาเป็นคนดีมีศีลธรรม พระเจ้าก็จะพอพระทัยในชีวิตของพวกเขา และประทานบำเหน็จรางวัลแก่พวกเขา บางคนเชื่อว่าถ้าพวกเขาฝึกฝนตัวเองจนทำพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง พวกเขาก็จะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า แต่ก็มีบางคนเชื่อว่าหนทางที่จะไปถึงพระเจ้านั้นคือการแสวงหาความรู้ ยิ่งพวกเขารู้มากเท่าไร พวกเขาก็ได้คะแนนในสายพระเนตรพระเจ้ามากเท่านั้น แต่จากมุมมองของคริสต์ศาสนา ปัญหาของแต่ละทัศนะที่กล่าวมาก็คือ ทัศนะเหล่านี้พลาดประเด็นสำคัญไปทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการประพฤติตามหลักศีลธรรม ความตั้งใจอันแรงกล้า หรือการแสวงหาสติปัญญา ไม่ว่าเราจะคิดว่าเราเป็นคนดีแค่ไหน แข็งแรงแค่ไหน หรือฉลาดแค่ไหน ความจริงก็ยังเหมือนเดิม คือเรายังคงอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังย่ำแย่ และไม่มีสิ่งใดที่เราทำจะฉุดเราออกมาได้ เพราะสิ่งดีที่สุดที่เราทำได้ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอันสมบูรณ์ของพระเจ้า อิสยาห์ซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า การกระทำที่ชอบธรรมของเรานั้นเปรียบเหมือนเสื้อผ้าสกปรกในสายพระเนตรพระเจ้า (อิสยาห์ 64:6) แทนที่เราจะพยายามเอื้อมให้ถึงมาตรฐานของพระเจ้า คริสต์ศาสนาคือการที่พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ลงมา และฉุดเราขึ้นจากโคลนตม ให้มายืนอยู่บนพื้นดินมั่นคง เมื่อพระองค์ทรงช่วยเราแล้ว เราจึงจะสามารถต่อท่อเข้าสู่ฤทธิ์เดชของพระองค์เพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและ ธรรมชาติของเราได้

การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ ในสภาพดั้งเดิมของเรา สิ่งไม่ดีต่าง ๆ ที่เราทำทำให้เราถูกตัดขาดจากพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ และใครก็ตามที่ไม่ดีพร้อมก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ได้ เราจะถูกความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่วมท้นและบดขยี้ แต่พระเยซูทรงสร้างหนทางให้เรากลับไปหาพระเจ้า ด้วยการชดใช้โทษทัณฑ์แห่งความผิดพลาดที่เรากระทำ พระองค์ทรงรับผิดแทนเรา เพื่อเราจะเป็นอิสระ พระองค์ทรงกระทำสิ่งนี้ด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และด้วยการกระทำที่เสียสละนี้เอง เวลานี้เราจึงสามารถมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และมีความรักความผูกพันกับพระเจ้า เหมือนกับที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยให้สิ่งต่าง ๆ เป็นในตอนเริ่มแรก

แต่การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูไม่เพียงจัดการกับผลสืบเนื่องนิรันดร์ที่ เกิดจากการกระทำของเราเท่านั้น แต่ยังเปิดทางให้พระเจ้าทรงสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ในชีวิตประจำวันของเรา ด้วย เรื่องนี้หมายความว่า ไม่ว่าเวลานี้คุณกำลังต่อสู้กับปัญหาหรือเรื่องราวอะไร คุณสามารถทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้คุณชนะมันได้ และไม่ว่าคุณจะอยากให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงในแง่มุมไหน พระเจ้าก็สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้ เงื่อนไขประการเดียวก็คือ ให้คุณยอมรับว่าคุณทำผิดพลาดมามากมาย ยอมรับการอภัยโทษที่พระเจ้าทรงหยิบยื่นให้โดยทางพระเยซู และทูลเชิญให้พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางชีวิตของคุณ

ค้นพบวิธีที่คุณจะสัมผัสพลังเปลี่ยนชีวิต

อีเมล์
คั่นหน้านี้
พิมพ์