พลังเปลี่ยนชีวิต » ทุกศาสนานำไปถึงพระเจ้าหรือเปล่า?เรื่องราวชีวิต

จดหมายแจ้งข่าว

สมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับเรื่องราวต่างๆตอนล่าสุด

ทุกศาสนานำไปถึงพระเจ้าหรือเปล่า?

หลาย คนคิดว่าเป็นอย่างนั้น เพราะพวกเขาคิดว่าถ้าได้ลองพิจารณาดู ลึก ๆ แล้วทุกศาสนาก็คงเหมือนกัน แต่นั่นไม่เป็นความจริง ถ้าคุณให้แต่ละศาสนาอธิบายตัวเอง คุณจะพบว่าศาสนาต่าง ๆ ในโลกมีความแตกต่างกันอย่างมากมายในเรื่องแนวคิดพื้นฐาน อย่างเช่น พระเจ้า, ความจริง, ความเป็นจริง, ปัญหาพื้นฐานของมนุษย์ และทางออกสำหรับปัญหานั้น ศาสนาต่าง ๆ แตกต่างกันมาก จนมีคำสอนหลายอย่างที่ขัดแย้งกัน ยกตัวอย่างเช่น พระเจ้าจะเป็นบุคคลอย่างที่ศาสนาคริสต์ ยิว และมุสลิมเชื่อ และไม่เป็นบุคคลอย่างที่ศาสนาพุทธและฮินดูเชื่อไปพร้อมกันไม่ได้ มันเป็นคำสอนที่ขัดแย้งกัน และจากกฎทางตรรกศาสตร์ คำสอนที่ขัดแย้งกันจะเป็นจริงทั้งคู่ไม่ได้ ดังนั้น เป็นไปไม่ได้ที่ทุกศาสนาจะเป็นความจริง มันเป็นไปไม่ได้ในทางตรรกะ และเมื่อไม่ใช่ทุกศาสนาจะเป็นความจริง ดังนั้นไม่ใช่ทุกศาสนาจะสามารถนำไปถึงพระเจ้าได้

บางคนอาจสงสัยเรื่องนี้ และบอกว่าเรากำลังไม่ยอมรับความแตกต่าง เพราะเราคิดว่ามีเพียงศาสนาเดียวที่ถูกต้อง แต่การตอบสนองแบบนี้แสดงให้เห็นความเข้าใจผิดในเรื่องที่ว่า จริง ๆ แล้วการไม่ยอมรับความแตกต่างคืออะไร การไม่ยอมรับความแตกต่างในภาษาอังกฤษ (intolerance) มาจากคำว่า “ยอมทน” (tolerate) การยอมทนหมายความว่าเรายอมให้บางสิ่งมีอยู่ เช่นความเชื่อบางอย่าง แม้ว่าเราจะไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้น การยอมทนไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยคิดเห็นขัดแย้งกับคนอื่นเลย เพราะคำนี้บอกเป็นนัย ๆ อยู่แล้วว่ากำลังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน การยอมทนที่แท้จริงหมายถึงการยอมให้มีทัศนะที่แตกต่างอยู่ร่วมกับเรา โดยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทัศนะเหล่านั้น หรืออ้างว่าทุกทัศนะล้วนเป็นความจริงทั้งหมด ดังนั้นเรายังสามารถยึดถือว่าทัศนะหนึ่งเป็นความจริงหรือดีกว่าทัศนะอื่น ๆ ได้ โดยที่เรายังคงยอมรับความแตกต่างอยู่ ถ้าเราไม่ยอมรับความแตกต่างจริง เราก็คงพยายามปิดปากทัศนะอื่น ๆ แต่ถ้าเราแค่พูดคุยโน้มน้าวคนอื่นที่คิดเห็นไม่ตรงกับเรา มันก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ยอมรับความแตกต่าง ตรงกันข้าม เมื่อเรายึดถือจุดยืนทางศาสนาของเราอย่างจริงจัง เราก็แสดงความเคารพต่อกันและกันมากกว่าเวลาที่เราใช้วิธีห่อหุ้มมันไว้ด้วยเสื้อคลุมที่ดูดีของคำพูดที่ว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก

อีกเรื่องหนึ่งที่คนเรามักสับสนก็คือ จริงหรือไม่ที่คริสเตียนอ้างว่าคนเราจะรอดพ้นบาปก็โดยการนับถือศาสนาของพวก เขาเท่านั้น หรืออ้างว่าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา คือพระเยซูคริสต์ เป็นทางเดียวที่จะรอดจากบาป ในความเป็นจริง สิ่งที่เราเชื่อก็คือไม่มีศาสนาใด แม้กระทั่งคริสต์ศาสนา จะสามารถช่วยเราให้รอดพ้นบาปได้ พระคริสต์เท่านั้นที่ช่วยได้ การรอดพ้นบาปไม่ใช่เรื่องของสถิติประชากร การเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่นคริสตจักรของคริสเตียน ไม่ได้ช่วยให้เรารอดพ้นบาปโดยอัตโนมัติ การมีความคิดหรือความรู้สึกที่ถูกต้อง หรือการยึดถือความเชื่อทางศาสนาศาสตร์ที่ถูกต้องก็เช่นกัน สิ่งที่คริสเตียนบอกว่าเป็นทางเดียวไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นพระคริสต์ คำยืนยันของคริสเตียนคือพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงแต่เพียง ผู้เดียว

คริสเตียนมีหลักฐานอะไรถึงได้ยืนยันเช่นนี้? โดยหลัก ๆ ก็คือคำตรัสของพระเยซูเอง พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียว – “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) จากคำตรัสของพระเยซู ทั้งสาวกและฝ่ายต่อต้านพระองค์ล้วนเข้าใจดีว่าพระองค์กำลังตรัสว่าพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า และเป็นผู้เดียวที่สามารถช่วยเราให้รอดจากความบาปและความตายได้ (ดูพระคัมภีร์ยอห์น 20:24-29 และยอห์น 10:31-33 ด้วย)

เวลามีใครสักคนกล่าวถึงตัวเองเช่นนั้น เราสามารถตอบสนองได้หนึ่งในสามวิธี คือ เราสามารถเชื่อเขา ไม่เชื่อเขา หรือชั่งใจว่าจะเชื่อหรือไม่ การชั่งใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเป็นจุดยืนที่ถูกต้องสมควรอย่างยิ่ง แต่มันเป็นเพียงช่วงเปลี่ยนผ่าน ไม่ช้าก็เร็ว เราจะต้องตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด การไม่เชื่อก็เป็นจุดยืนที่สมควร ถ้าเราได้ศึกษาหลักฐานต่าง ๆ แล้ว และมีเหตุผลที่ดีว่าทำไมหลักฐานเหล่านั้นจึงไม่หนักแน่นพอที่จะเราจะเชื่อ สุดท้าย เรามีทางเลือกที่จะเชื่อ มีเหตุผลมากมายที่จะเชื่อว่าสิ่งที่พระคริสต์ตรัสนั้นเป็นความจริง อย่างเช่นความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ คำพยากรณ์ที่เป็นจริง คำสอน พระลักษณะ และการอัศจรรย์ของพระคริสต์ รวมทั้งคำพยานจากคนมากมายตลอดหลายยุคหลายสมัย ที่ยืนยันว่าพระคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขา

ดังนั้นคริสเตียนจึงเชื่อว่าถ้าใครจะได้รับความรอด นั่นก็ไม่ใช่เพราะคริสต์ศาสนาหรือศาสนาอื่นใด แต่เพราะพระเยซูเท่านั้น ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็เชื่อว่าคริสต์ศาสนานำเสนอเรื่องราวและคำสอนของพระเยซูได้ชัดเจน ที่สุด เกินกว่าจะหาได้จากที่ใด ๆ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเยซูได้ในเว็บไซต์นี้ และตัดสินใจว่าคุณจะตอบสนองต่อคำตรัสที่พระองค์กล่าวถึงพระองค์เองอย่างไร รวมทั้งตัดสินใจว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อความรอดที่พระองค์ทรงหยิบยื่นให้

ต่อไป: จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซู?
ค้นพบวิธีที่คุณจะสัมผัสพลังเปลี่ยนชีวิต

อีเมล์
คั่นหน้านี้
พิมพ์