พลังเปลี่ยนชีวิต » ฉันจะพบจุดมุ่งหมายในชีวิตได้อย่างไร?เรื่องราวชีวิต

จดหมายแจ้งข่าว

สมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับเรื่องราวต่างๆตอนล่าสุด

ฉันจะพบจุดมุ่งหมายในชีวิตได้อย่างไร?

ขอให้ลองนึกภาพสักครู่ว่าคุณกำลังสร้างบ้าน คุณจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่เขาไม่เคยดูพิมพ์เขียวที่สถาปนิกหรือนักออกแบบของคุณเขียนแบบไว้เลย เขาทำงานโดยไม่มีแผน นั่นเป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาด – เพราะผู้รับเหมาต้องรู้ว่าจะวางรากฐานตรงไหน จะก่อกำแพงตรงไหน และจะติดหน้าต่างตรงไหน บ้านจึงจะออกมาเป็นบ้านอย่างที่ตั้งใจ

ชีวิตก็เช่นกัน เราจะพยายามสร้างชีวิตของเราโดยไม่ปรึกษาสถาปนิกยิ่งใหญ่ผู้ออกแบบชีวิตได้ อย่างไร? คือผู้ที่สร้างเรามาเพื่อจุดประสงค์อันแสนวิเศษ พระคัมภีร์กล่าวว่า “เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28)

ยิ่งกว่านั้น ยังมีสิ่งอื่นที่เราจะได้รับเมื่อเราดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้า เราจะพบความอิ่มใจที่แท้จริงและความหมายของชีวิตได้ในพระเจ้า นั่นคือเหตุผลที่นักปรัชญาชื่อนักบุญออกัสติน กล่าวไว้เมื่อหลายศตวรรษที่แล้วว่า “โอ พระเจ้า พระองค์ทรงสร้างเราเพื่อพระองค์เอง และใจเราจะอยู่ไม่สุข จนกว่าจะได้พบการพักสงบในพระองค์

เมื่อคุณทูลเชิญให้พระเยซู – พระบุตรของพระเจ้า – เข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิต คุณก็จะพบจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าทรงสร้างคุณมา ไม่มีสิ่งใดหรือบุคคลใดสามารถทำสิ่งนี้ ไม่มีศาสนาใด ไม่มีปรัชญาใด ไม่มีบุคคลใด มีแต่พระเยซูเท่านั้น พระองค์ตรัสถึงพระองค์เองว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

ต่อไป: ฉันจะพบสันติสุขได้อย่างไร?

ค้นพบวิธีที่คุณจะสัมผัสพลังเปลี่ยนชีวิต

อีเมล์
คั่นหน้านี้
พิมพ์