พลังเปลี่ยนชีวิต » จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซู?เรื่องราวชีวิต

จดหมายแจ้งข่าว

สมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับเรื่องราวต่างๆตอนล่าสุด

จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซู?

ถึงแม้พระคัมภีร์ไม่ได้ให้คำตอบที่ครบถ้วนสำหรับคำถามข้อนี้ แต่พระคัมภีร์ก็บอกเราว่าพระเจ้า “จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรม (หรือยุติธรรม)” (สดุดี 98:9) พระเจ้าจะไม่ตัดสินลงโทษใครเพราะเขาปฏิเสธพระคริสต์ที่เขาไม่เคยได้ยิน เรื่องพระองค์เลยแม้แต่ครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม ถึงจะไม่มีเรื่องพระเยซู เราก็ต้องรับโทษสำหรับเรื่องที่เป็นความรู้พื้นฐานกว่านั้นอยู่แล้ว

พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระองค์แก่ทุกคนผ่านทางสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ซึ่งอยู่รอบตัวเรา รวมทั้งผ่านทางจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีที่อยู่ภายในเรา เราทุกคนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้ามากพอที่พระองค์จะตรัสว่า พวกเรา “ไม่มีข้อแก้ตัวเลย” (โรม 1:20) เหตุผลที่เราต้องรับโทษก็เพราะการกระทำที่เราบีบคั้น บิดเบือน และปฏิเสธความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้า พร้อมทั้งละเมิดกฎของพระองค์

โอกาสที่เราจะพ้นโทษนั้นมีทางเดียว คือการขอพึ่งพระเมตตาของพระเจ้า เพื่อให้เราเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ และไม่พึ่งการกระทำของตนเองเลย – ไม่ว่าจะในทางศาสนาหรือด้านอื่น ๆ

ต่อไป: แล้วสงครามที่เกิดขึ้นในนามคริสต์ศาสนาล่ะ?

ค้นพบวิธีที่คุณจะสัมผัสพลังเปลี่ยนชีวิต

อีเมล์
คั่นหน้านี้
พิมพ์