พลังเปลี่ยนชีวิต » คำถามที่มีคนถามบ่อยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนเรื่องราวชีวิต

จดหมายแจ้งข่าว

สมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับเรื่องราวต่างๆตอนล่าสุด

คำถามที่มีคนถามบ่อยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน

การเป็นคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของการทำสิ่งที่ถูกต้อง หรือพูดสิ่งที่ถูกต้อง แต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีชีวิตชีวา เมื่อคุณเริ่มเป็นคริสเตียน คุณอาจมีคำถามหรือแม้กระทั่งข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ คำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้จะช่วยคุณเกิดความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพระคริสต์อยู่ในชีวิตฉัน?

ฉันมีชีวิตนิรันดร์หรือเปล่า?

ฉันจะเติบโตในชีวิตคริสเตียนได้อย่างไร?

ทำไมความรู้สึกที่ฉันมีต่อพระเจ้าจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อย?

บทเรียนสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียน

บทเรียนสี่บทต่อไปนี้จะช่วยคุณเช่นกัน ในการมีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้า เมื่อคุณเรียนบทเรียนเหล่านี้จบแล้ว คุณอาจต้องการคุยกับผู้รับใช้พระเจ้าหรือเพื่อนคริสเตียนเกี่ยวกับประเด็น เหล่านี้ และไม่ช้าคุณจะพบว่าการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นเป็นกระบวนการที่ ดำเนินไปตลอดชีวิต

บทที่ 1: เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเยซูคริสต์

บทที่ 2: สัมผัสความรักและการอภัยโทษของพระเจ้า

บทที่ 3: ฤทธิ์เดชสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีพลัง

บทที่ 4: เติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซู

อีเมล์
คั่นหน้านี้
พิมพ์